Wanneer heeft u mij nodig?

U heeft mij nodig als er in uw keuken een uitdaging is ontstaan. Deze uitdaging kan zijn ontstaan door ziekte, ontslag, extreme drukte, verandering in proces en of werkstijl, kwaliteitsverslechtering, te kort aan koks, opleiden en het begeleiden van nieuwe medewerkers. Met mijn zeer ruime ervaring ben ik een echte chef tournant en op iedere positie in uw keuken inzetbaar, ook voor langlopende (freelance) oplossingen.

Zijn werktempo ligt veel hoger dan gemiddeld en hij kan snel, grondig en gedetailleerd leren. Wanneer hij vast overtuigd is van de noodzaak tot verandering zal hij zich snel aanpassen.
Hij zal de uitvoering ervan kritisch volgen om er zeker van te zijn dat het werk nauwkeurig en binnen de gestelde tijdslimiet wordt uitgevoerd. Als stef een beslissing moet nemen, zal hij zichzelf onder druk zetten om zo snel mogelijk alle benodigde informatie te vergaren en zonder uitstel te handelen. Voordat hij tot actie overgaat, zal hij eerst onderzoeken of de beslissing wel relevant is voor het behalen van zijn doel en in de tweede plaats welke gevolgen het besluit heeft voor het bedrijf en de mensen die er werken.

Stef is zeker van zichzelf, legt zichzelf en anderen hoge prestatienormen op en wil graag met anderen wedijveren. Hij vindt het zeer belangrijk dat deadlines worden gehaald en is ook – hoewel in iets minder mate – geïnteresseerd in hoe de werkzaamheden precies worden uitgevoerd. Afwisseling van taken en verantwoordelijkheden vindt hij stimulerend.


Benieuwd wie ik ben? Maak een afspraak om nader kennis te maken! Stuur een bericht, mail of bel voor de mogelijkheden.